Office Location

 • Factory

 • No.9, Gongye 7th Rd., Guanyin Dist.,
  Taoyuan City 328, Taiwan
 • +886-3-483-3737+886-3-483-8199
 • Hsinchu Office

 • 7F-9, No.8, Tzu Chiang South Rd., Chupei,
  Hsinchu 30264, Taiwan
 • +886-3-658-5050+886-3-658-3535
 • Taichung Office

 • 11F-7, No.77, Shih Cheng N.1st Rd.,
  Taichung 40756, Taiwan
 • +886-4-2259-7979+886-4-2259-7676
 • Kaohsiung Office

 • 21F-3, No.211, Chung Cheng4th Rd.,
  Kaohsiung 80147, Taiwan.
 • +886-7-231-6666 +886-7-231-9999